Prawo rodzinne

W ramach specjalistycznej pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego Kancelaria Abłażewicz & Imieliński oferuje m.in.:

  • sprawy związane z rozwiązaniem małżeństwa – prowadzenie spraw o rozwód lub separację (na zgodny wniosek małżonków, bez orzekania o winie, z orzekaniem o winie, z ustaleniem kontaktów z dzieckiem, z orzekaniem o władzy rodzicielskiej, z ustaleniem alimentów, dla osób mieszkających za granicą, uznanie wyroku sądu zagranicznego),
  • sprawy majątkowe (podział majątku dorobkowego, małżeńskie umowy majątkowe/intercyzy, odpowiedzialność małżonka za długi współmałżonka, zwrot nakładów i wydatków na majątek osobisty, zniesienie wspólności ustawowej, ustalenie nierównych udziałów),
  • sprawy związane z alimentami (dochodzenie alimentów na dzieci/małżonka, podwyższanie/obniżanie alimentów, egzekucja alimentów, umowy alimentacyjne),
  • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów, pozbawienie / ograniczenie / zawieszenie władzy rodzicielskiej, zakazanie styczności z dzieckiem, zezwolenie na rozporządzenie majątkiem dziecka, rozstrzygniecie o istotnych sprawach dziecka,
  • sprawy dotyczące pochodzenie dziecka,
  • sprawy z zakresu adopcji, opieki, kurateli,
  • sprawy o uprowadzenie dziecka za granicę w trybie Konwencji Haskiej z dnia 25 października 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę.