Prawo karne

W ramach specjalistycznej pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego Kancelaria Abłażewicz & Imieliński oferuje m.in. obronę oskarżonego we wszystkich sprawach karnych, w tym:

  • pomoc zatrzymanym oraz tymczasowo aresztowanym, udział w posiedzeniach sądu w przedmiocie rozpoznania wniosku o zastosowanie aresztu lub innych środków zapobiegawczych;
  • udział w czynnościach przesłuchania w stadium prokuratorskim oraz sądowym;
  • sporządzanie pism procesowych, w tym zażaleń, apelacji i kasacji;
  • pomoc w trakcie negocjacji w zakresie dobrowolnego poddania się karze;
  • udział w rozprawach przed sądem I i II instancji jak również Sądem Najwyższym;
  • reprezentowanie skazanych w sprawach związanych z postępowaniem wykonawczym w przedmiocie przerwy, odroczenia wykonania kary jak również w kwestiach warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Nadto oferujemy reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, w tym:

  • pomoc w sporządzaniu zawiadomień o popełnieniu przestępstwa;
  • pomoc na etapie postępowania przygotowawczego;
  • reprezentowanie pokrzywdzonego i pomoc w realizacji jego praw na etapie postępowania sądowego w charakterze powoda cywilnego lub oskarżyciela posiłkowego;

Jeśli ktoś z Państwa bliskich został zatrzymany w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa i potrzebujecie Państwo pomocy profesjonalnego obrońcy, prosimy o niezwłoczny kontakt na telefon alarmowy, pod którym jesteśmy do Państwa dyspozycji przez całą dobę.