Prawo pracy

W ramach specjalistycznej pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego Kancelaria Abłażewicz & Imieliński oferuje m.in.

 • doradztwo i reprezentacja w sprawach o przywrócenie do pracy, odszkodowania, umowy o zakazie konkurencji, kontrakty menedżerskie, ustalenie istnienia stosunku pracy, odprawy przy zwolnieniach grupowych, mobbing;
 • doradztwo w zakresie zbiorowych (np. układów zbiorowych pracy) oraz indywidualnych stosunków pracy;
 • pomoc w opracowywaniu i weryfikowaniu dokumentacji pracowniczej dotyczącej zatrudnienia, w tym umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji;
 • przygotowywanie regulaminów pracy oraz regulaminów wynagradzania;
 • pomoc w zakresie dokumentacji dotyczącej rozwiązywania stosunków pracy;
 • restrukturyzacje zatrudnienia;
 • doradztwo w sprawach dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • reprezentacja klientów w sprawach dotyczących zezwoleń na pracę i wiz pobytowych cudzoziemców;
 • reprezentacja pracodawców w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy;
 • pomoc w opracowywaniu programów uczestnictwa kapitałowego pracowników;
 • doradztwo w zakresie dyskryminacji oraz reprezentacja w sporach sądowych wynikających ze stosunków pracy przed sądami wszystkich instancji.