Prawo medyczne

Kancelaria Abłażewicz & Imieliński oferuje popartą bogatym doświadczeniem pomoc prawną w zakresie prawa medycznego, w tym m.in.:

  • profesjonalna obsługa prawna podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
  • reprezentacja w sprawach o odszkodowania za błędy medyczne;
  • reprezentacja w sprawach o zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta;
  • reprezentacja w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności zawodowej lekarzy, lekarzy dentystów i lekarzy weterynarii;
  • reprezentacja w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności cywilnej lekarzy, lekarzy dentystów i lekarzy weterynarii;
  • reprezentacja w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności karnej lekarzy, lekarzy dentystów i lekarzy weterynarii;