Prawo administracyjne

Kancelaria Abłażewicz & Imieliński świadczy usługi profesjonalnego doradztwa i reprezentacji w postępowaniach administracyjnych. Usługa obejmuje reprezentację Klienta w postępowaniach przed organami administracji państwowej i samorządowej, jak również w postępowaniach sądowych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.