Prawo cywilne

Zespół specjalistów z zakresu prawa cywilnego Kancelarii Abłażewicz & Imieliński służy Państwu pomocą we wszelkich sprawach cywilnych, w tym m.in.:

  • reprezentacja w sprawach o zapłatę (windykacyjne);
  • reprezentacja w sprawach o odszkodowania oraz zadośćuczynienia od ubezpieczycieli (wypadki komunikacyjne, błędy medyczne, odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych);
  • reprezentacja w sprawach o odszkodowania z tytułu naruszenia dóbr osobistych;
  • reprezentacja w sprawach roszczeń dotyczących prawa autorskiego;
  • reprezentacja w sprawach spadkowych (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek i ochrona spadkobiercy, przyjęcie i odrzucenie spadku, testamenty, umowy dotyczące spadku);
  • reprezentacja w sprawach dotyczących nieruchomości (nabycie prawa własności, zasiedzenie, ochrona własności i posiadania, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienie współwłasności, użytkowanie, służebności, prawo mieszkaniowe, obrót nieruchomościami / umowy z deweloperami);
  • reprezentacja w sprawach dotyczących reprywatyzacji (roszczenia dotyczące tzw. nieruchomości warszawskich, rekompensaty z tytułu tzw. mienia zabużańskiego, odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości);
  • reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych (składanie wniosków oraz reprezentacja przed organami egzekucyjnymi);