Nieruchomości

Zespół specjalistów Kancelarii Abłażewicz & Imieliński z zakresu problematyki prawnej nieruchomości, we współpracy z notariuszami i biegłymi rzeczoznawcami majątkowymi oferuje m.in.:

  • ustalanie oraz regulowanie stanu prawnego nieruchomości;
  • doradztwo prawne z zakresu obrotu nieruchomościami, przygotowywanie projektów umów związanych z nabyciem nieruchomości, uczestnictwo w negocjacjach oraz pomoc przy podpisywaniu umów;
  • doradztwo prawne i reprezentacja w postępowaniu wieczystoksięgowym;
  • obsługa prawna w zakresie umów najmu (powierzchni komercyjnych i mieszkaniowych), dzierżawy, służebności i innych umów w zakresie ustanawiania obciążeń na nieruchomościach na rzecz osób trzecich;
  • pomoc prawna w realizacji projektów budowlanych, w tym gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do otrzymania pozwolenia na budowę, wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  • doradztwo prawne i reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych związanych z nabywaniem/zbywaniem nieruchomości, w tym uzyskiwaniem zezwoleń na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców;
  • postępowania administracyjne i sądowe w sprawach dotyczących nieruchomości.