Prawo upadłosciowe:

W ramach specjalistycznej pomocy prawnej z zakresu prawa upadłościowego Kancelaria Abłażewicz & Imieliński oferuje m.in.

  • - pomoc prawna na rzecz dłużników znajdujących się w sytuacji uniemożliwiającej regulowanie należności oraz wierzycieli dochodzących swoich roszczeń, począwszy od postępowań przedsądowych, poprzez sądowe, kończąc na windykacji należności na drodze postępowania egzekucyjnego;
  • - doradztwo w zakresie projektów naprawczych i reorganizacji przedsiębiorstw;
  • - obsługa postępowań likwidacyjnych przedsiębiorstw;
  • - doradztwo w zakresie podziału, łączenia, przekształceń spółek;
  • - obsługa prawna postępowań upadłościowych likwidacyjnych oraz mających na celu zawarcie układu z wierzycielami.